09 2223548    info@pianomestarit.fi
  Dampp-Chaser kostutinlaite
Piano Life Saver


Kostutinlaite asennetaan pianon sisälle, pianon alaosassa olevaan vapaaseen tilaan. Flyygelissä se asennetaan alapuolelle äänipohjan alle, lähes huomaamattomaksi. Mittausyksikkö reagoi ilman kosteuden vaihteluihin, pienentäen ilman suhteellisen kosteuden vaihtelua.

1 Mittausyksikkö · 2 Ilmankuivattaja · 3 Ilmankostuttaja · 4 Täyttöletku · 5 Merkkivalot · 6 VirtajohtoIlmankosteuden vaihtelusta aiheutuvat muutokset

Pianon ja flyygelin vire muuttuu ilmankosteuden vaihteluista johtuen äänipohjan eläessä. Kostutinlaitteen pienentäessä ilmankosteuden vaihtelua, soittimen vire ei muutu niin paljon.

Ilmankosteuden vaihtelut aiheuttavat puisten koneisto-osien laajentumista ja kutistumista. Tästä hyvänä esimerkkinä on koneistoruuvien löystyminen. Koneiston säädöt muuttuvat puuosien eläessä. Äänipohjan laajentuessa ja kutistuessa kielten korkeus muuttuu ja etäisyys vasaroihin vaihtelee. Myös huopaosissa kuten vasaroissa tapahtuu muutoksia. Hyvin kuivalla ääni voi olla terävämpi, hyvin kostealla ääni voi kuulostaa vaimeammalta. Kosteuden vaihtelut vaikuttavat myös pianon rakenteisiin, koska pianossa on paljon suuria liimasaumoja. Kun vaurioita ei synny, säilyttää soitin paremmin myös arvonsa.


Kuinka kostutinlaite toimii?

Kostutinlaitteessa on mittayksikkö, joka tarkkailee kosteuden vaihteluja ja pyrkii säilyttämään tasaisen kosteuden, vaikka soittimen ulkopuolella kosteusolosuhteet vaihtelisivatkin. Pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman pieni vaihteluväli keskimääräiselle ilmankosteudelle.

Mittausyksikkö sijoitetaan lähelle äänipohjaa. Kun ilma havaitaan kuivaksi, se kytkee kostutuksen päälle ja kun ilma on liian kostea, laite kytkee lämmitysputken päälle, joka haihduttaa ylimääräisen kosteuden pois. Laite siis ehkäisee liiallista kuivuutta ja kosteutta.


Mitä hyötyä kostuttimesta on?

Koskettimiston ja koneiston toiminta

Koskettimet ovat puuta ja elävät ilmankosteuden vaihdellessa. Kosketinkehyksen nastat ohjaavat koskettimen liikettä ja puun eläessä kosketin ei välttämättä enää liiku sujuvasti. Koskettimen liikkeet voivat muuttua hitaiksi, ne ei palaudu kunnolla ylös tai juuttuvat jopa kokonaan pohjaan. Kun olosuhteet ovat kuivat, voivat koskettimet tuntua kolisevan soitettaessa. Vastaavaa voi huomata kodin lattian saumoissa ja varsinkin vanhempien talojen ovien juuttuessa kiinni karmiin syksyn kostealla ja raon vastaavasti kuivaan talviaikaan.

Koneistorunkoon kiinnittyy kapselien välityksellä lukuisia koneiston osia, jotka ovat verkalaakerein akseloitu liikkumaan. Puiset koneiston osat ja verkalaakerien liikkuvuus vaihtelee kosteusvaihteluiden mukaan. Koneisto voi välillä tuntua herkemmältä, välillä raskaammalta soittaa. Puuosien eläessä koneiston säädöt muuttuvat, samoin kuin eri koskettimet saattavat tuntua erilaisilta soittaa.


Puuosien vauriot

Äänipohja on laajin yksittäinen puuosa soittimessasi. Se värähtelee vahvistaen kielten tuottamaa ääntä. Värähtely kielistä äänipohjaan siirtyy äänipohjaan kiinnitettyjen kielisiltojen kautta.

Kun äänipohjapuu kerää kosteutta soitinta ympäröivästä ilmasta, se pullistuu kielten suuntaan. Kun äänipohja pullistuu, tulee kieliin lisää jännitystä ja viritystaso nousee. Kun ilma kuivuu, äänipohja kutistuu ja tasoittuu sekä kielten paine kielisiltaa ja äänipohjaa vasten pienenee ja viritystaso laskee. Ajan kuluessa, jatkuva kosteustason vaihtelu ja äänipohjan eläminen, voi vaurioittaa kaikupohjaa ja saada aikaan halkeamia.

Pianon kielet ovat kiinni viritystapeissa, jotka ovat kiinni viritystukissa. Kun viritystukki kerää kosteutta, se turpoaa ja ruhjoo puukuituja viritystappia vasten. Kuivana ajanjaksona puu kutistuu löysemmäksi viritystappien ympäriltä, menettäen pitävyyttä. Kun tämä kosteusvaihtelu toistuu uudestaan ja uudestaan, puukuidut viritystapin ympärillä heikentyvät ja menettävät sitkeyttään, aiheuttaen jopa viritystukin halkeamisen.


Ruostevauriot

Altistuminen liialle kosteudelle pitkäksi aikaa johtaa kielten ja viritystappien ruostumiseen, syöpymiseen ja materiaalin laadun heikkenemiseen.

Ruostuneet kielet ruosteisten viritystappien ympärillä syövyttävät ja muodostavat kovettuneen siteen näiden kahden välille. Pianonvirittäjän kääntäessä viritystappia, joustamaton ja ruostunut kieli napsahtaa poikki tästä liitoksestaan.


  Dampp-Chaser Piano Life Saver -kotisivut