09 2223548    info@pianomestarit.fi
  edellinen sisällysluettelo seuraava

2.3 Toiminta


Töiden määrä vaihteli aika paljon. Toisinaan oli hirveä kiire, toisinaan taas jouduttiin miettimään mitä tekisi seuraavaksi. "Samalla lailla kuin nytkin", totesi Markku. Soittimia tuli peruskorjattavaksi sekä yrityksiltä, oppilaitoksilta että yksityisiltä henkilöiltä. Peruskorjausten lisäksi Pianomestareiden vastuulla olivat Sibelius-Akatemian pianot ja flyygelit. Akatemialla ei silloin vielä ollut vakituisia virittäjiä, jotka olisivat pitäneet soittimet kunnossa. Reino Ikonen hoiti virityksiä Sibelius-Akatemialla, mutta teki niitä myös muualle. Virittäminen oli osa Pianomestareiden toimintaa. Se oli nimenomaan Ikosen työkenttää.

Reino Ikonen teki valtavasti töitä. Hän pyöritti yritystä, mikä oli hänen päätehtävänsä. Vaikka siinäkin olisi ollut riittävästi työtä täyttämään yhden miehen kokonainen työpäivä, ei Reiska tämän lisäksi tehnyt ainoastaan virityksiä, vaan myös muita töitä pajan puolella. Hän oli töissä kellon ympäri ja seitsemän päivää viikossa. Pianomestarit ei ollut Ikoselle enää vain työpaikka, vaan siitä oli muodostunut elämäntapa. Tämä on osoituksena siitä, kuinka paljon Reiska arvosti ja rakasti työtään.